Follow Egipcjanie to join the conversation.

When you follow Egipcjanie, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Egipcjanie

Poznań, Poland

Wiesz, że Egipcjanie to tak naprawdę jeden koleś? Jędrzej w wolnych chwilach pisze i nagrywa swoje ekscentryczne piosenki w mieszkaniu na poznańskim Łazarzu. Połączenie idei DIY z niepospolitym songwritingiem skutkuje mieszanką, którą on sam nazywa mianem lo-fisti popu. Spodziewaj się więc retromańskich wpływów hypnagogic, jangle, indie, lo-fi i sophisti popu z polskimi tekstami o żyćku.